An Fhís

Go gcothófar meas ar an nGaeilge sa scoil iomlán.

Go múinfear Gaeilge trí mheán na Gaeilge.

Go gcuirfear ar chumas na ndaltaí an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad a úsáid go muiníneach eatarthu féin, le pobal na scoile agus lasmuigh den scoil.

Go gcuirfear tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus iad i mbun na scéime. Scoileanna dara leibhéal na tíre a spreagadh agus a chumasú le gníomhú chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd an scoil ar fad agus lasmuigh di ar bhonn pleanáilte, leanúnach agus taitneamhach.

Nascanna Úsáideacha

 • Seachtain na Gaeilge
 • An Chomhairle Um Oideachas

Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

 • Focal.ie
 • Gael Linn
 • Oireachtas na Gaeilge
 • Logainm.ie

 

What we have done?

Gaelbhratach – Coláiste Pobail Ghleann Maghair

Is scéim gradaim í Gaelbhratach a thugann aitheantas do scoileanna a ghníomhaíonn le húsáid na Gaeilge agus feasacht ar an teanga a chur chun cinn tríd an scoil ar fad agus sa phobal lasmuigh di. Spreagann Gaelbhratach úsáid na Gaeilge agus cuirfidh sé le híomhá dhearfach na Gaeilge sa scoil.

Gaelbhratach is a scheme which rewards schools recognition for promoting the use and the awareness of the Irish language throughout the school and in its local community. It is part of a National Movement to promote the Irish language. This scheme encourages the use of the Irish Language and reflect a positive image on the use of the Irish language in our school. This scheme creates a working network with the students, teachers and management of the school while promoting leadership with the students in the school environment. When all relevant steps have been fulfilled, the School will be awarded an Irish flag – Gaelbhratach. The scheme encourages the students to become actively involved in promoting the use of the Irish language in the school. It encourages the students to act as leaders while honing organizational skills. The students are very active during the year with initiatives to promote the Irish language. “Mol an Óige agus tiocfaidh sí”

Bhí an Coiste “ Gaelbhratach” an gnóthach I rith na bliana ag eagrú imeachtaí don scoil go léir chun an brath a ghnóthú. Tá an liosta thíos luaite. D’éirigh linn agus chuamar go léir go dtí Baile Átha Cliath don bhronnadh ar an 22ú Bealtaine. Bhí an lá againn.

Imeachtaí an Choiste don Ghaelbhratach.
 1. Ag freastal ar cheardlann traenála
 2. Mana/ Fís Gaeilge a chur timpeall na scoile
 3. Balla na Gaeilge a chur le chéile agus a uasdátú
 4. Suirbhé a dhéanamh agus a scagadh
 5. Plean Gnímh a aontú agus a cgur I bhfeidhm
 6. Turas go dtí leabharlann na Cathrach –Ré Ó Laighleís
 7. Comórtas don chéad bhliain ag maisiú na seomraí ranga –Óiche Shamhna
 8. Lá Scannaíochta – Clare Sa Spéir
 9. Agallamh le RNG maidir leis an staisiún spáis
 10. Amhráin na bhFiann a chanadh ag an tionóil
 11. Céilí leis an gcéad bliain
 12. Bingó don scoil go léir
 13. Comórtas don chéad bhliain ag maisiú na seomraí ranga – Seachtain na Gaeilge
 14. Céilí leis an gcéad bliain
 15. Taispeáintais don teilifís san ionad soisialta
 16. Ceol a chur ar siúl ag am lón don seachtain na Gaeilge
 17. Taispeáintais maidir le Bliain na Gaeilge
 18. Imeachtaí a chur ar Facebook, agus san Iris na Scoile
 19. Pop Up Ghaeltacht sa seomra foirne
Imeachtaí na Scoile.
 1. Rang ón idirbhliain ag imirt sport trí Ghaeilge
 2. Tionscnamh le rang sa chéad bhliain
 3. Tráth na gCeist don scoil go léir.
 4. Peann Cairde le scoil I Ros Comáin.
 5. Ag glacadh páirte sa Tráth na gCeist I gColáiste an Phiarsaigh.

Bhí an Coiste “ Gaelbhratach an gnóthach I rith na bliana ag eagrú imeachtaí do scoil go léir chun an brath a ghnóthú. D’éirigh linn agus chuamar go léir go dtí Baile Átha Cliath don bhronnadh ar an 22ú Bealtaine.

Contact Us

Glanmire Community College, Brooklodge,
Glanmire, Cork T45 W965

Phone: 021 4822377 Email: glanmirecc@corketb.ie
School Roll Number: 76064F

Registered Charity No.20083274

Useful Links:

CAO  |  JCT | NCCA  | Careers Portal  | Curriculum Online  | NEPS  | Department of Education  | GDPR